پاکت ایستاده زیپ دار بسته بندی پوشاک و محصولات نساجی

تولید پاکت های ایستاده زیپدار برای محصولات صنعت نساجی مانند انواع پوشاک مانند پیراهن، شلوار، لباس زیر، دستمال آشپزخانه و غیره در صنایع بسته بندی رسام پک.</p>