پاکت بغل کاست مکمل و خوراک دام، طیور و آبزیان

چاپ و تولید پاکت دو طرف گاست یا بغل گاست چند لایه برای بسته بندی انواع دارو، مکمل، کنسانتره و خوراک دام، طیور و آبزیان